RESPONDECO

Over ons

Respondeco is een niet gouvernementele organisatie die de bewaking van de habitat van de mens en de natuur hoog in het vaandel draagt.

Een habitat van een organisme is zijn natuurlijke leefomgeving die groei, ontwikkeling en verdere ontplooiing mogelijk maakt.
Zowel mens, dier als plant zijn organismen die een habitat nodig hebben om te kunnen gedijen op deze planeet, om met andere woorden zich goed, comfortabel te voelen.

Voor de mens is dat een leefomgeving die het mogelijk maakt om comfortabel te leven en zich daar een nest te bouwen zonder dat er risico's zijn die gezondheidsbedreigend zijn. Dit veronderstelt bijvoorbeeld gezonde lucht,  afwezigheid van giftige bestanddelen in de bodem,  geen verstoring van de nachtrust en een comfortabel buitenleven overdag.
We richten onze aandacht in het bijzonder op woongebieden in de omgeving van nijverheid en zware industrie.

Voor dieren en planten in de natuur zijn dat elementen uit de omgeving die de voortplanting en groei van de soort niet verhinderen of zwaarder maken. In het bijzonder richten wij hier onze focus onder andere op de zogenaamde Habitatrichtlijn-gebieden die zijn afgebakend in Vlaanderen in het kader van Natura 2000.

In elke habitat zijn organismen mogelijks onderhevig aan zowel biotische als abiotische stressfactoren.

Biotische stressfactoren zijn elementen uit de levende natuur zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een roofvogels in een gebied waar ook kleine knaagdieren leven.  Deze knaagdieren moeten voortdurend op hun hoede zijn voor een aanval door een roofvogel.

Abiotische stressfactoren zijn  elementen uit de niet-levende natuur die organismen uit hun natuurlijk evenwicht kunnen brengen. Zo kan, bij wijze van voorbeeld, een vulkaanuitbarsting toxische stoffen in de atmosfeer brengen die plaatselijk neerdalen waardoor een verzuring van de bodem optreedt met als gevolg dat een welbepaald soort niet meer kan gedijen op een bepaalde plaats.

Respondeco richt zich op de abiotische stressfactoren die veroorzaakt worden door menselijk handelen of niet handelen en die de levenskwaliteit van mensen verstoren of de natuurlijke biodiversiteit in de natuur bedreigen.

Op die plaatsen in Vlaanderen waar bovenmatige stressfactoren aanwezig die het normale gedijen van mens, dier of plant verstoren gaan wij over tot actie, binnen het juridische kader dat ons ter beschikking staat.
Dat kan gaan van overleg, bewustmaking en sensibilisering tot het inzetten van "juridische middelen" die ons als milieuvereniging ter beschikking staan.

Respondeco is op 17/02/2023 toegetreden als partnerorganisatie bij Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen.

Onze planeet,
moeder aarde,
is niemands eigendom maar ieders verantwoordelijkheid.